Uvijeti prodaje

 • OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

  Sukladno čl. 8 st. 2 Zakona o zaštiti potrošača (Nar. Nov., br. 79/07., 125/07. – isp., 79/09 i 89/09. isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

  SIS IT d.o.o.
  Gibanična 3
  48000 Koprivnica
  OIB: 90784191526

  Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.